שליטה מרחוק

חשוב ומומלץ לאפשר גישה למחשב שלכם רק לחברות\אנשי טמיכה טכנית או לאנשים אשר אתם סומכים עליהם!